Użytkownik:
Hasło:Zarejestruj się
Nie pamiętam danych logowania

Przetestuj wyliczenie


e-AKTUARIAT Platforma e-learningowaWycena aktuarialna
Pytania i odpowiedzi
ForumRegulamin
kalkulatora rezerw
KontaktKontakt

Kontakt:
e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp.k.
02-513 Warszawa
ul. Madalińskiego 23A/56


Adres Korespondencyjny:
90-043 Łódź
ul. Targowa 35


eaktuariat@eaktuariat.pl


e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 23A/56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349247