Username:
Password:Sign up
I forgot my username and password

Test calculation


e-AKTUARIAT E-learning boardQuestions and answersForumRegulationsContact

Valuation of provisions » STEP1 STEP2
Actual status of valuation, you are in step: STEP2 entering employee benefits payout scheme


e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warsaw Madalińskiego Str. 23A/56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349247