Username:
Password:e-AKTUARIAT E-learning boardQuestions and answersForumRegulationsContact


Restore username end passwordIf you don’t remember your User password or login, we will help you recover it.
Write the e-mail provided by you at the account creation.
The login and a new password will be sent to the e-mail provided by you.

E-mail address:

  

e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warsaw Madalińskiego Str. 23A/56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349247