Użytkownik:
Hasło:e-AKTUARIAT Platforma e-learningowaWycena aktuarialna
Pytania i odpowiedzi
ForumRegulamin
kalkulatora rezerw
Kontakt


Odzyskiwanie nazwy użytkownika i hasła.Jeśli nie pamiętasz nazwy użytkownika lub hasła, pomożemy Ci je odzyskać.
Wpisz poniżej adres e-mail podany podczas rejestracji konta.
Na wskazany e-mail przesłane zostaną nazwa użytkownika i nowe hasło

Adres e-mail:

  

e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 23A/56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349247