Użytkownik:
Hasło:Zarejestruj się
Nie pamiętam danych logowania

Przetestuj wyliczenie


e-AKTUARIAT Platforma e-learningowaWycena aktuarialna
Pytania i odpowiedzi
ForumRegulamin
kalkulatora rezerw
KontaktPytania i odpowiedzi

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


1. Jak dokonać/ rozpocząć kalkulację rezerw?

Aby rozpocząć kalkulację należy utworzyć konto poprzez uruchomienie przycisku Zarejestruj się w panelu logowania w prawym górnym rogu strony. W procesie rejestracji Użytkownik ustala unikatowy login i hasło. Po zalogowaniu się Użytkownik trafia do swojego konta, w którym może dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze. UWAGA! Rejestracja jest całkowicie bezpłatna i nie zobowiązuje do wyceny rezerw.


2. Na jakie świadczenia można dokonać wyceny rezerw online?

Internetowy serwis e-Aktuariat umożliwia samodzielną kalkulację rezerw na następujące świadczenia pracownicze:
- odprawy emerytalne
- odprawy rentowe
- odprawy pośmiertne
- nagrody jubileuszowe
- niewykorzystane urlopy wypoczynkowe
- odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów (ZFśS)

Serwis zarówno umożliwia wycenę rezerw na świadczenia, które regulowane są powszechnie obowiązującymi przepisami (odprawy- Kodeks pracy, ZFśS- ustawa o ZFśS), jak również umożliwia samodzielne wprowadzanie zasad/schematów wypłat świadczeń pracowniczych w przypadku gdy świadczenia są regulowane wewnętrznymi przepisami w firmie: Regulaminem Wynagradzania, Zbiorowym Układem Pracy, porozumieniami z pracownikami, itd. Serwis umożliwia również obliczanie zmiany wartości zobowiązań w okresie 1 roku bilansowego z uwzględnieniem zysków lub strat aktuarialnych, kosztów bieżącego zatrudnienia, kosztów odsetek.


3. Czy wycena rezerw na świadczenia pracownicze jest płatna w serwisie e-AKTUARIAT?

Tak. Po zalogowaniu się do swojego konta Użytkownik w zakładce Oferta cenowa może zdefiniować usługę, z której chce skorzystać. Usługa ta zostaje wyceniona czego efektem jest wyświetlana oferta szczegółowa wraz z ceną. Dopiero po uiszczeniu opłaty Użytkownik może korzystać z pełnej wersji serwisu. UWAGA! Zdefiniowanie i kalkulacja ceny usługi jest bezpłatna. W ramach darmowej usługi możliwe jest przetestowanie serwisu internetowego (wersja demonstracyjna) jednak nie pozwala ona na uzyskanie wyników kalkulacji, a jedynie na zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania serwisu do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze.


4. Czy muszę rejestrować się aby dokonać wyceny rezerw na świadczenia pracownicze?

Tak. Rejestracja jest konieczna aby móc wykonać samodzielnie kalkulację rezerw na świadczenia pracownicze. Przy rejestracji należy podać login, hasło, nazwę, NIP i branżę firmy, dla której będzie przeprowadzana wycena rezerw oraz adres email niezbędny do potwierdzenia rejestracji. Założenie konta pozwala na dokonanie i przechowywanie wyliczeń rezerw na świadczenia pracownicze, przechowywanie raportów, jak również na wystawienie faktury VAT za przeprowadzoną wycenę. Posiadanie konta daje możliwość udostępnienia kalkulacji osobie uprawnionej do badania sprawozdania finansowego firmy.


5. Czy można przetestować serwis internetowy wyceny rezerw bez konieczności rejestrowania się w serwisie?

Tak. Znajdująca się na stronie głównej serwisu wersja demonstracyjna umożliwia bezpłatne przetestowanie sposobu funkcjonowania serwisu. Aby dokonać próbnej kalkulacji nie trzeba być zarejestrowanym Użytkownikiem serwisu.


6. Kto może dokonać kalkulacji rezerw?

Każdy zainteresowany wyliczeniem rezerw na świadczenia pracownicze może utworzyć konto, a następnie po uiszczeniu opłaty dokonać kalkulacji rezerw. Podmioty gospodarcze od 2009 roku, zgodnie z ustawą o Rachunkowości (UoR), są zobowiązane prawnie do tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze i ujmowanie ich w bilansie. Zasada istotności zamieszczona w UoR zwalnia firmy z obowiązku tworzenia rezerw, jednak aby to stwierdzić firma musi najpierw ustalić kwotę rezerw.


7. Jeżeli nie potrafię samodzielnie określić założeń do wyceny, to czy zakończenie kalkulacji będzie możliwe?

W trakcie wykonywania kalkulacji Użytkownik proszony jest o wprowadzenie danych niezbędnych do kalkulacji wskaŸnika rotacji pracowników. Po wprowadzeniu danych wskaŸnik ten oblicza się automatycznie w serwisie. Jeżeli jednak nie będzie odpowiadał rzeczywistej sytuacji, to firma może sama zdefiniować roczny wskaŸnik rotacji pracowników. Stopa dyskontowa przyjęta dalej do kalkulacji rezerw również liczona jest automatycznie. Firma może wprowadzić inną wartość. UWAGA! W przypadku zdefiniowania własnych założeń w raporcie aktuarialnym zostaną przedstawione 2 warianty wyliczeń: dla założeń rekomendowanych przez e-AKTUARIAT (obliczonych automatycznie) oraz dla założeń zdefiniowanych przez Użytkownika.


8. Czy w serwisie e-AKTUARIAT można dokonać reklamacji?

W przypadku problemów z funkcjonowaniem serwisu należy zgłosić je niezwłocznie administratorowi serwisu wysyłając wiadomość email na adres kontakt@eaktuariat.pl . Wiadomość powinna zawierać szczegółowy opis problemu.
e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 23A/56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349247