Użytkownik:
Hasło:Zarejestruj się
Nie pamiętam danych logowania

Przetestuj wyliczenie


e-AKTUARIAT Platforma e-learningowaWycena aktuarialna
Pytania i odpowiedzi
ForumRegulamin
kalkulatora rezerw
Kontakte-AKTUARIAT

Oddajemy w Państwa ręce  innowacyjny  serwis e-Aktuariat do kalkulacji rezerw na świadczenia pracownicze online.

Jesteśmy pierwszą w Polsce firmą, która w oparciu o długoletnie doświadczenie oraz praktykę zdobytą podczas aktuarialnych wycen świadczeń pracowniczych, stworzyła i udostępniła e-usługę, dzięki której niezwykle szybko, w prosty sposób, samodzielnie przeprowadzicie Państwo wycenę rezerw pracowniczych z tytułu wypłat następujących świadczeń:
- odpraw emerytalnych,
- odpraw rentowych,
- odpraw pośmiertnych,
- nagród jubileuszowych,
- niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych
.

Serwis e-Aktuariat - kalkulator rezerw dedykowany jest dla Podmiotów prowadzących pełną księgowość, które powinny wykazać w bilansie zobowiązania na świadczenia pracownicze.

Korzyści, jakie osiągniecie Państwo korzystając z wyceny rezerw online za pośrednictwem serwisu e-Aktuariat :


- zminimalizowanie czasu oczekiwania na raport z wyceny rezerw na świadczenia pracownicze,
- prosty w obsłudze, przejrzysty  sposób implementacji danych oraz dokonywania  wyceny
- minimum formalności – wystarczy się tylko zarejestrować,
- korzystna cena  w stosunku do wycen przeprowadzanych metoda tradycyjną.

W skład zespołu e-Aktuariat wchodzą licencjonowani aktuariusze oraz wyspecjalizowani, doświadczeni fachowcy z dziedziny  nauk matematyki finansowej i aktuarialnej. Praca jest dla nas pasją, nie boimy się podejmować wyzwań, a ich realizacja dostarcza nam cennego doświadczenia , którym właśnie się z Państwem dzielimy.


Czy tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze jest obligatoryjne?

Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art. 39 wprowadza na jednostki obowiązek dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracowników, w tym na świadczenia emerytalne, odprawy emerytalne. Mimo, że powyższa ustawa nie precyzuje dokładnie wyceny rezerw na zobowiązania pracownicze, art. 10 wskazuje, aby w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, stosować Krajowe Standardy Rachunkowości. Komitet Standardów Rachunkowości w zakresie m. in. biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wydał KSR nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe.” Punkt 4.7 tegoż standardu informuje, że przy wycenie świadczeń emerytalnych i podobnych można kierować się postanowieniami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości nr 19 „świadczenia pracownicze”. Zalecaną metodą szacowania rezerw jest wycena aktuarialna. Standard rekomenduje korzystanie z pomocy aktuariusza przy wycenie rezerw. Jednostka ma obowiązek pokazać, iż oprócz bieżących kosztów wynagrodzeń, zobowiązuje się do wypłaty w przyszłości dodatkowych kwot. niespełnienie tego warunku powoduje, iż prezentowane sprawozdanie finansowe można uznać za nierzetelne i niespełniające wymogów zasad rachunkowości.


Jak to działa?

Proponowana usługa wyceny rezerw online umożliwi Państwu samodzielne oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze. Naszym celem jest zapewnienie Państwu szybkiej, profesjonalnej usługi wyceny aktuarialnej rezerw bez zbędnych formalności. Aby zapoznać się z funkcjonowaniem serwisu zapraszamy do obejrzenia prezentacji video bądźŸ wysłuchania lektora.

Instrukcja krok po kroku pozwoli zapoznać się z procesem wyceny : od założenia konta, po wycenę e-usługi, do stworzenia raportu z wyceny rezerw.
Posłuchaj


       
Posłuchaj


Dzięki internetowemu serwisowi wyceny rezerw wystarczy utworzyć konto TUTAJ i rozpocząć kalkulację rezerw.


Życzymy przyjemnego i efektywnego korzystania z serwisu e-Aktuariat -  kalkulatora do wyceny rezerw na świadczenia pracownicze!

POLEĆ NAS !


Polecam Ci stronę www.e-aktuariat.pl, myślę, że może Cię ona zainteresować!

Wpisz adres e-mail Odbiorcy

Podpisz się


e-AKTUARIAT Sp. z o.o. Sp. k. , 02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 23A/56,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349247